şefdötren vagonu


şefdötren vagonu
brake van

İngilizce Sözlük Türkçe. 2010.